A-C HYDRAULIC

החברה הוקמה בשנת 1958 על ידי סמית אנקר כריסטנסן . המוצרים מיוצרים בדנמרק במפעל ייצור הייטק על ידי רובוטים, מכונות חיתוך לייזר ועוד.

AC הידראוליקה מעסיקה 130 אנשים מנוסים היטב שעוזרים לחברה לייצר את המוצרים האיכותיים ביותר בשוק. החברה מייצרת בעיקר ציוד למוסכים, ג'קים, פרסים ועוד.

החזון הכללי הוא להיות אחת מהחברות ההידראליות הטובות והמוערכות ביותר באירופה בתחום התמחותם.