ROYAL MFG

Royal MFG  מחויבת לייצור שמן סיכה וגריז באיכות הגבוהה ביותר, מעבר לסטנדרטים העולמיים. תוך קידום מגוון רחב של מוצרים עבור שימושים שונים באמצעות מחקר נרחב ופיתוח. כל זאת כדי להשיג את שביעות רצון הלקוח תוך טיפוח תרבות עבודה יצירתית באמצעות מאמצי צוות ומוסר אתיקה.

CALL US

פקס : 08-9160699 | נייד : 050-6684605

EMAIL US
LOCATION

החרט 2, אזור התעשייה עמק שרה, באר שבע

מיקוד 8488002 I ת.ד 2012

OVER 20 YEARS EXPERIENCE
  • Facebook Social Icon