ROYAL MFG

Royal MFG  מחויבת לייצור שמן סיכה וגריז באיכות הגבוהה ביותר, מעבר לסטנדרטים העולמיים. תוך קידום מגוון רחב של מוצרים עבור שימושים שונים באמצעות מחקר נרחב ופיתוח. כל זאת כדי להשיג את שביעות רצון הלקוח תוך טיפוח תרבות עבודה יצירתית באמצעות מאמצי צוות ומוסר אתיקה.